Kyrkan i öppenvården

Omsorg om sjuka – vare sig det handlar om fysisk eller psykisk ohälsa – är och har genom tiderna varit ett grunduppdrag för de kristna församlingarna.

I många församlingar ser man redan det som blivit tydligt i sjukvårdens utveckling. De förr långa vårdtiderna på sjukhusen har ändrats till tidig hemgång och vård, också mycket avancerad sådan, i hemmet. Diakoner, pastorer, präster och volontärer har alltid gjort sjukbesök i hemmet och på olika sätt varit närstående till stöd och avlastning. Den avancerade hemsjukvården innebär en förnyad utmaning till församlingarna att erbjuda omsorg och andlig vård till sjuka i hemmiljö. Samtal med patienter med psykisk skörhet eller i livets slutskede och med deras närstående kräver kunskaper, empati och självkännedom. Att tala om liv och död, tro och tvivel i en människas hemmiljö är ofta långt mer berörande än att göra det i den mer neutrala salen på sjukhuset.

För patienten kan det vara en trygghet och en förstärkning av självkänslan att få ha sin egen miljö med sig, omkring sig, i samtalet. För kontakt med en församlingsanställd som gör sjukbesök i den öppna vården tar man kontakt med någon av församlingarna på den ort det gäller. Respektive församlings hemsida har uppgifter om telefonnummer och mailadresser. Anställda och volontärer med besökstjänst som arbetsuppgift behöver få tillgång till ändamålsenlig fortbildning. På nationell nivå har Svenska kyrkan, Diakonistiftelsen Samariterhemmet och Sveriges Frikyrkosamråd under några år erbjudit en utbildning på ekumenisk bas som på olika sätt sökt belysa församlingarnas arbete i öppenvården. Just nu pågår en genomgripande omarbetning av utbildningsmöjligheten inom detta fält. Information om hur den utbildning kommer att se ut som erbjuds från hösten 2016 kommer att finnas här senare under våren. Enstaka utbildningsdagar erbjuds emellanåt på distrikts-, stifts- och församlingsnivå. Församlingarnas arbete på området behöver utvecklas ytterligare, givetvis i nära kontakt med kommunens och andra vårdaktörers företrädare på området. Sjukhuskyrkan utgör en resurs för utvecklandet av arbetet, som bör ha ekumenisk bredd.

 

 

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page