År 2020 har kommit att präglas av den pågående coronaepidemin. Sjukdomen drabbar många och på skiftande sätt. För några drabbar sjukdomen mycket hårt. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – och är tillgänglig på sjukhusen för stöd och själavård, lättast via telefon. Du når Sjukhuskyrkan på din ort genom att skriva in ortsnamnet i rutan nedan. För medarbetare i Sjukhuskyrkan finns länkar till material framtaget med tanke på nuläget under fliken ”Om Sjukhuskyrkan” och vidare till ”Beredskap.”

 

Foto Magnus Aronson-0125
Foto Magnus Aronson-0091
Foto Magnus Aronson-0573

Hitta din Sjukhuskyrka


Detta är Sjukhuskyrkan

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan utför.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan.

Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde.

Exempel på verksamhet
  • Enskilda samtal och själavård
  • Krisstöd vid akuta händelser
  • Avskeds- och minnesstunder
  • Dop och barnvälsignelse i
    krissituation
  • Gudstjänster och andakter
  • Samtal och reflektionsgrupper
    med personal