Se alla sjukhuskyrkor

Sjukdomar drabbar många och på skiftande sätt. För några drabbar sjukdomen mycket hårt. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – och är tillgänglig på sjukhusen för stöd och själavård, lättast via telefon.

Terése Svensson, sjukhuspastor i Jönköping berättar om fortbildningsdagarna i Jönköping 2022

Film från Sjukhuskyrkans fortbildningsdagar i Jönköping

Filmen innehåller glimtar och olika röster från Sjukhuskyrkans fortbildningsdagar 19-21 september 2022.
150 medarbetare från Sjukhuskyrkan på olika platser i landet möttes i Immanuelskyrkan i Jönköping.

Sjukhuskyrkan och covid-19

De senaste åren har präglats av pandemin som ännu inte ebbat ut helt, men som fortsatt ger anledning till försiktighet och som alltjämt skapar påfrestningar av olika slag inom sjukvården. Spridningen av viruset har drabbat individer och samhälle hårt och på skiftande sätt. Många har mist nära och kära till följd av covid-19, möjligheter till möten och avsked har varit kraftigt begränsade. Personal inom vård och omsorg har haft en mycket hög arbetsbelastning. Återhämtningen kommer att ta tid. I detta svåra läge är Sjukhuskyrkans personal en resurs!