Se alla sjukhuskyrkor

Sjukdomar drabbar många och på skiftande sätt. För några drabbar sjukdomen mycket hårt. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – och är tillgänglig på sjukhusen för stöd och själavård, lättast via telefon.

Sjukhuskyrkan och covid-19

Det senaste året har präglats av den pågående pandemin. Följderna av smittspridningen drabbar individer och samhället hårt och på skiftande sätt. Många har mist nära och kära till följd av covid-19, möjligheter till möten och avsked har kraftigt begränsats. Personal inom vård och omsorg har en mycket hög arbetsbelastning. I detta svåra läge är Sjukhuskyrkans personal en resurs!