Ibland rår vi inte över livet. Det är skört, det är sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – när de riktigt stora frågorna tar tag i oss.

Foto Magnus Aronson-0125
Foto Magnus Aronson-0091
Foto Magnus Aronson-0573

Hitta din Sjukhuskyrka


Detta är Sjukhuskyrkan

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan utför.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan.

Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde.

Exempel på verksamhet
  • Enskilda samtal och själavård
  • Krisstöd vid akuta händelser
  • Avskeds- och minnesstunder
  • Dop och barnvälsignelse i
    krissituation
  • Gudstjänster och andakter
  • Samtal och reflektionsgrupper
    med personal