I denna film (ca 6 minuter) får du några glimtar och olika röster från Sjukhuskyrkans fortbildningsdagar 19-21 september 2022.
150 medarbetare från Sjukhuskyrkan på olika platser i landet möttes i Immanuelskyrkan i Jönköping.
”När törsten möter källan”, om Sjukhuskyrkans identitet och uppdrag – föredrag, samtal, bön och gudstjänst var inriktningen för dagarna.

Bland de medverkande under fortbildningsdagarna:
Joel Halldorf – Professor i historisk teologi vid Enskilda Högskolan i Stockholm, författare och skribent
Cecilia Melder – Teologie doktor inom religionspsykologi med inriktning på existentiell hälsa, högskolelektor och präst
Patrik Hagman– Teolog och författare, docent i politisk teologi vid Åbo Akademi
Fredrik Modéus – Biskop i Växjö stift, författare.
Sofia Camnerin – Generalsekreterare för Sveriges kristna råd, pastor i Equmeniakyrkan, teologie doktor

Lokala arrangörer: Sjukhuskyrkan, Höglandssjukhuset, Värnamo sjukhus och Länssjukhuset Ryhov på uppdrag från SKAIS och FAS i samarbete med Studieförbundet Bilda och Sensus Studieförbund.