Filmerna är inspelade på Södra Älvsborgs Sjukhus. Sjukhuskyrkan finns på de allra flesta sjukhus i Sverige med stöd för patienter, närstående och personal. Verksamheten är ekumenisk och medarbetarna kommer från Svenska kyrkan och olika frikyrkliga trossamfund. Även medarbetare från Katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna är knutna till arbetet. Sjukhuskyrkan kan även förmedla kontakt till andra trossamfund när patienter eller närstående önskar det.

Filmen om sjukhuspersonalen som fick stöd av Sjukhuskyrkan
”Sjukhuskyrkan finns ju alltid för oss på intensivvården”

Vi möter personal som berättar hur Sjukhuskyrkan har hjälpt dem att orka jobba vidare under svåra situationer. Under pandemiperioden fanns Sjukhuskyrkan alltid i fikarummet efter arbetsdagens slut för att fånga upp dem som mådde dåligt eller ville prata.

Film om patienten som fick stöd av Sjukhuskyrkan
”Jag hade ingen aning om att Sjukhuskyrkan var så involverad i läkprocessen”

Vi möter Hans-Erik, som fick stöd av Sjukhuskyrkan när han hamnat på IVA på grund av covid-infektion.

Filmen om anhöriga som fick hjälp av Sjukhuskyrkan
”Vi fick stöttning hela vägen av Sjukhuskyrkan”
Vi möter två systrar, Isabella och Jenny, som på kort tid drabbades av flera nära förluster. När deras mor dog fick de stort stöd av Sjukhuskyrkan.

Filmen om samarbetet mellan Sjukhuskyrkan och sjukhusledningen
”Att vara kyrka på ett sjukhus är fantastiskt”
På Södra Älvsborgs Sjukhus har sjukhusledningen haft ett nära samarbete med Sjukhuskyrkan, med ett gott resultat.