Fortbildningsdagar

Välkommen att delta i Sjukhuskyrkans fortbildningsdagar 2022:

När törsten möter källan, 19–21 september 2022, Jönköping.

Om Sjukhuskyrkans identitet och uppdrag – föredrag, samtal, bön och gudstjänst.

I bifogad länk ser du information och där anmäler du dig också.

https://www.bilda.nu/sjukhuskyrkansfortbildningsdagar2022

Temadagar

Med regelbundenhet erbjuds medarbetarna i Sjukhuskyrkan enstaka utbildningsdagar eller temadagar. Information kommer upp här när det är aktuellt med en utbildningsdag eller temadag.

 * Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan
** Frikyrkornas anställda i Sjukhuskyrkan