Fortbildningsdagar

Fortbildningsdagarna år 2023 kommer att hållas i Linköping den 26 – 28 september. Se info nedan!

Barnet vi möter

Rubriken för kommande års fortbildningsdagar. Klicka på länken nedan för ytterligare information, inbjudan och en härlig välkomsthälsning!

https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/sjukhuskyrkansfortbildningsdagar2023

Temadagar

Med regelbundenhet erbjuds medarbetarna i Sjukhuskyrkan enstaka utbildningsdagar eller temadagar. Information kommer upp här när det är aktuellt med en utbildningsdag eller temadag.

 * Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan
** Frikyrkornas anställda i Sjukhuskyrkan