Fortbildningsdagar

Fortbildningsdagarna år 2024 kommer att hållas i Karlstad den 24 – 26 september. Information om Fortbildningsdagarna hittar ni om ni följer länken som ligger i stycket nedan.

2024 års fortbildningsdagar – Karlstad

Länk till första info här:

https://bilda.nu/sjukhuskyrkan2024

Temadagar

Med regelbundenhet erbjuds medarbetarna i Sjukhuskyrkan enstaka utbildningsdagar eller temadagar. Information kommer upp här när det är aktuellt med en utbildningsdag eller temadag.

 * Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan
** Frikyrkornas anställda i Sjukhuskyrkan