Fortbildningsdagar

Sjukhuskyrkans personalföreningar SKAIS* och FAS** ansvarar varje år för att inbjuda till Fortbildningsdagar för alla medarbetare inom Sjukhuskyrkan. De hålls som regel under tre dagar och innefattar även årsmöten för respektive förening.

För genomförandet av Fortbildningsdagarna samarbetar personalföreningarna med en lokal Sjukhuskyrka, vilket innebär att de hålls på olika orter från år till år. Fortbildningsdagarna riktar sig till medarbetarbetare med tjänst eller del av tjänst i Sjukhuskyrkan.

På grund av pandemin kunde Fortbildningsdagarna inte genomföras som planerat år 2020. Dagarna skulle ha hållits i Skellefteå. Smittläget våren 2021 gör att personalföreningarna i samråd med den lokala arrangören i Skellefteå valt att genomföra Fortbildningsdagarna hösten 2021 i digital form. Följande information gavs av personalföreningarna strax före påsk 2021 angående kommande Fortbildningsdagar:

Tema: Ett värdigt slut på livet vad är det – och vill vi välja själva?

Fortbildningsdagarna 2021 kommer vara den 22-24 september och Zoom kommer att användas som den digitala plattformen. Sensus har konto som räcker för 300 deltagare.
Under föreläsningarna kommer det finnas en moderator som läser chatten och ställer frågor till föreläsaren, det kommer finns break-out-rooms för samtal i små grupper, mm.
Sensus kommer skicka ut program och anmälningsförfarande i början av maj månad.
Avgiften är 1500 kr/ deltagare för medlemmar i SKAIS och FAS. Icke medlemmar 2100 kr/deltagare.

Fortbildningsdagarna i Jönköping 2022 är den 20-22 september.

Temadagar

Med regelbundenhet erbjuds medarbetarna i Sjukhuskyrkan enstaka utbildningsdagar eller temadagar. Just nu är det aktuellt med en etikrondsutbildning som Sjukhuskyrkan i Skövde står som värd för. Inbjudan finns att ladda ner här:

 * Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan
** Frikyrkornas anställda i Sjukhuskyrkan