Fortbildningsdagar

Sjukhuskyrkans personalföreningar SKAIS* och FAS** ansvarar varje år för att inbjuda till Fortbildningsdagar för alla medarbetare inom Sjukhuskyrkan. De hålls som regel under tre dagar och innefattar även årsmöten för respektive förening.

För genomförandet av Fortbildningsdagarna samarbetar personalföreningarna med en lokal Sjukhuskyrka, vilket innebär att de hålls på olika orter från år till år. Fortbildningsdagarna riktar sig till medarbetarbetare med tjänst eller del av tjänst i Sjukhuskyrkan.

Nästa års Fortbildningsdagar kommer att äga rum i Jönköping 2022 är den 19 – 21 september.

Temadagar

Med regelbundenhet erbjuds medarbetarna i Sjukhuskyrkan enstaka utbildningsdagar eller temadagar. Just nu är det aktuellt med en etikrondsutbildning som Sjukhuskyrkan i Skövde står som värd för. Inbjudan finns att ladda ner här:

 * Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan
** Frikyrkornas anställda i Sjukhuskyrkan