Det finns två personalföreningar kopplade till Sjukhuskyrkan.

Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan (SKAIS) bildades 1972. Motsvarande förening för frikyrkornas medarbetare bildades 1997 och har namnet Föreningen för frikyrkornas anställda i Sjukhuskyrkan (FAS). Genom en stadgeändring år 2020/2021 är FAS öppen också för medarbetare i Sjukhuskyrkan från Stockholms katolska stift och de ortodoxa kyrkorna.

Föreningarna har ingen facklig funktion, men utgör intresseföreningar för de anställda. De två personalföreningarna ansvarar tillsammans för att varje år inbjuda samtliga medarbetare i Sjukhuskyrkan till fortbildningsdagar.

De upprätthåller kontakt med motsvarande medarbetargrupper/ personalföreningar i de nordiska grannländerna och har också medlemskap i European Network for Health Care Chaplains (ENHCC), ett nätverk för sjukhussjälavårdare över hela Europa.


Kontaktuppgifter till personalföreningarna SKAIS och FAS:
Gudrun Rosén, ordförande i SKAIS: gudrun.rosen@svenskakyrkan.se
Mikael Mattisson, ordförande i FAS: mikael.mattisson@vgregion.se