Medarbetarna i Sjukhuskyrkan tillträder sina tjänster med gedigna utbildningar som bas.

Grunden är gängse präst- pastors- diakonutbildningar etc. inom respektive trossamfund. Många av medarbetarna har utöver sina grundutbildningar fördjupade utbildningar inom själavård, psykoterapi eller som handledare.

När en person går in i tjänst i Sjukhuskyrkan förväntas att medarbetaren påbörjar ”Sjukhuskyrkans kompetensprogram – en själavårdsutbildning i fyra steg”. Syftet med utbildningen är att ge en fördjupad kompetens för själavård och krisstöd i det sammanhang som sjukvården utgör. Detta utgör ett led i arbetet med att kvalitetssäkra Sjukhuskyrkans arbete.

Det första utbildningsprogrammet för Sjukhuskyrkans medarbetare startade 1982. Den utbildningsmodellen var upplagd i tre steg, baskurs, grundkurs och högre kurs. Under år 2000 genomgick utbildningen en genomgripande förändring vad gäller kursplanerna. Med inspiration från pedagogiken i Clinical Pastoral Education (CPE) och den norska motsvarigheten Pastoralklinisk utdannelse (PKU) fick utbildningen en ny utformning i början av 2000-talet. Det utbildningsprogrammet reviderades under 2014 – 2015 och har numera följande upplägg: 

Sjukhuskyrkans kompetensprogram – en själavårdsutbildning i fyra steg

Sjukhuskyrkans kompetensprogram – kursbeskrivning

Steg A – Utgörs av en gemensam utbildningsvecka för medarbetare med tjänster främst inom Sjukhuskyrka, Universitetskyrka, Andlig vård i Kriminalvården och Militärsjälavården. En första information med möjlighet att anmäla intresse för kursen finns nu på Sveriges kristna råds hemsida. Observera att detta inte utgör anmälan men endast en möjlighet att bli kontaktad om mer information. Kursen är planerad till v. 13 år 2022 och kommer sannolikt att ges i form av två alternativa möjligheter att gå kursen – endera genom att ta del av kursen på Stiftsgården Marielund på Ekerö utanför Stockholm eller genom att samma vecka gå kursen digital.

Länk till informationen på Sveriges kristna råds hemsida hittar du här:

https://www.skr.org/arrangemang/gemensam-utbildning-for-institutionssjalavardare/

Steg B  Har ett introduktionsseminarium och två kursveckor, den ena på hösten och den andra på våren påföljande år.

Steg C  Består av 15 stycken personsamtal som utgör förberedelse inför det avslutande steget. För mer information – kontaktarespektive samordnare/konsulent.

Steg D  Består av ett introduktionsseminarium, tre internatperioder och två fokusveckor på eget sjukhus eller ett närliggande sjukhus.

Utöver kursveckorna består utbildningen av litteraturstudium, projektarbete, auskultation på vårdinrättning med mera.

Genom ett samarbete med Johannelunds Teologiska högskola finns möjligheten att genomföra litteraturdelen i Steg B respektive Steg D som litteraturkurser som ger högskolepoäng.

Sjukhuskyrkans kompetensprogram förutsätter att sökande har tjänst i Sjukhuskyrkan på minst 20 % av heltid.