Bloggarkiv

Uppsala, Akademiska sjukhuset

Sjukhuskyrkan har kunskap och erfarenhet av att möta människor i olika livsskeden. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Vi finns till för patienter, närstående och personal. Våra tjänster är avgiftsfria. Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan frikyrkor och Svenska kyrkan. Vi förmedlar gärna kontakter till andra religionsföreträdare.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page