Bloggarkiv

Kristianstad, Centralsjukhuset

Sjukhuskyrkan på CSK erbjuder patienter, anhöriga och personal samtal, bön och olika gudstjänster. Vi förmedlar även kontakt med din hemförsamling och med andra trossamfund. Be sjukhuspersonalen kontakta oss eller ring oss själv. På lördagar firar vi mässa i Stilla rum, Entréplan, korridor P.

Karlstad, Centralsjukhuset

Sjukhuskyrkan i Karlstad består av pastor, präst och diakon, dessutom en diakon som jobbar mot hemsjukvården. Vi finns till för själavård och bikt, stödsamtal i krissituationer, handledning och avlastningssamtal för personal.