Bloggarkiv

Stockholm, Danderyds sjukhus

Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus finns för att skapa tid och rum för de livsfrågor som aktualiseras i samband med sjukdom eller sjukhusvistelse.

Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus erbjuder enskilda samtal, gudstjänst, utbildning och stöd vid krissituationer.

Andaktsrummet öppet dagligen kl. 7.00 – 19.00.