Bloggarkiv

Falu lasarett

På sjukhuset arbetar två diakoner, en pastor och två präster, med i huvudsak samtal enskilt och i grupp, utbildning, handledning, krisstöd, nätverk kring etik/sorg/existentiella frågeställningar. Vår målgrupp är patienter, anhöriga och personal.