Bloggarkiv

Göteborg, Högsbo sjukhus

Högsbo Sjukhus är ett rehabiliteringssjukhus med geriatrik, palliativ vård, psykiatri och neurorehabilitering. Vi finns till för patienter, närstående och personal. Vi har gudstjänst varje onsdag kl 14 samt musikterapi för patienter och reflektionsgrupp för personal med mera.  Allt fler vårdas i dag i sina hem och Sjukhuskyrkan i
Högsbo har ett övergripande ansvar för kontakterna med ASIH-teamen i Göteborg (avancerad sjukvård i hemmet). Vi fungerar som en länk mellan vårdteamen och församlingarna och förmedlar kontakt. Se vår hemsida.