Bloggarkiv

Halmstad, Hallands sjukhus

Vi i Sjukhuskyrkan finns till för dig som patient, anhörig och personal. När du vill ha någon att tala med och någon som lyssnar.

Sjukhuskyrkans andaktsrum är: öppet för stillhet, tystnad och vila, en plats för bön, andakt, eftertanke och ljuständning, ett rum alltid öppet för alla.

Du når sjukhuskyrkan dygnet runt (kväll, natt och helg beredskap) via sjukhusets växel.