Bloggarkiv

Trollhättan, Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL

Vi finns för alla som besöker och vistas på Näl, patienter, anhöriga och personal.
Ett samtal, någon som lyssnar eller bara en annan människas närvaro kan göra livet lite lättare.
Vi sätter inga gränser för olika religioner eller trosriktningar.
Vad du än tror på kalla på oss, så kommer vi till dig.

Om du vill, förmedlar vi gärna kontakter till andra personer i samhället, i din egen församling eller i ditt trossamfund.