Bloggarkiv

Nyköpings lasarett

Att vistas på ett sjukhus kan väcka många frågor. Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient, anhörig eller personal, när du vill samtala med någon, när du vill ha förbön eller andlig vägledning, eller bara ha någon hos dig. Vi erbjuder även kyrkliga handlingar som nattvard, dop och vigsel, och kan finnas med vid avsked och visningar i samband med dödsfall. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och hos oss möter du företrädare från olika kyrkor. Vi kan även förmedla kontakt med din hemförsamling eller företrädare för den trosinriktning/religion som du tillhör.