Bloggarkiv

Nyköpings lasarett

Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient, anhörig eller personal när du vill samtala med någon, när du vill ha förbön eller andlig vägledning, när du önskar fira nattvard, eller bara ha någon hos dig. Vi har tystnadsplikt.