Bloggarkiv

Uddevalla sjukhus

Vi i sjukhuskyrkan finns till för dig som är patient, närstående eller personal.

  • när Du vill dela Dina tankar och Din oro med någon
  • när Du vill ha hjälp i andakt och förbön
  • när Du vill ta emot nattvardenVi förmedlar gärna kontakt med Din egen församlingspräst/pastor eller diakon och med företrädare för andra trossamfund eller religioner.

Trollhättan, Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL

Vi finns för alla som besöker och vistas på Näl, patienter, anhöriga och personal.
Ett samtal, någon som lyssnar eller bara en annan människas närvaro kan göra livet lite lättare.
Vi sätter inga gränser för olika religioner eller trosriktningar.
Vad du än tror på kalla på oss, så kommer vi till dig.

Om du vill, förmedlar vi gärna kontakter till andra personer i samhället, i din egen församling eller i ditt trossamfund.