Bloggarkiv

Skene, Södra Älvsborgs sjukhus

Sjukhuskyrkan i Skene:

  • erbjuder stöd, själavård, enskilda samtal, förbön och bikt
  • firar veckomässa varje torsdag kl. 12.00 (se Markbladet)
  • erbjuder enskild nattvard hos patienter
  • förmedlar kontakt med hemförsamlingar och företrädare för andra religioner
  • medverkar i utbildningssammanhang och personalgrupper

Andaktsrummet är öppet.

Borås, Södra Älvsborgs sjukhus

Sjukhuskyrkan  finns till för patienter, närstående och personal. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Samtalets innehåll kan gälla vardagsbekymmer såväl som existentiella frågor. Du som söker oss behöver inte bekänna dig som kristen. Genom vår beredskap är det möjligt att nå någon av oss dygnet runt via sjukhusets växel.