Bloggarkiv

Stockholm, Södersjukhuset

De flesta människor bär på frågor om livets mening. När man blir sjuk kan sådana frågor komma upp till ytan på ett sätt som de kanske aldrig har gjort tidigare. Sjukhuskyrkan vill vara med och skapa mötesplatser för viktiga samtal. Vi har absolut tystnadsplikt och för inga journaler. Vi är till för patienter, närstående och personal.

Vi kan hjälpa till med enskild andakt, förbön och nattvard. Vi kan också hjälpa till med frågor rörande dop, vigsel och och begravning. Läs mer på länken nedan.