Bloggarkiv

Stockholms sjukhem

Sjukhuskyrkan ingår som en naturlig del i det vårdande arbetet och finns till för patienter, boende, personal och närstående inom sjukhusets upptagningsområde. Sjukhusprästen främsta uppdrag är att se och bekräfta vars och ens andliga och existentiella behov utan krav på varken religionstillhörighet eller trosuppfattning. Prästen har förutom enskilda samtal även reflektionssamtal med personalgrupper och ingår även i sjukhusets etikgrupp. Sjukhusprästen är anträffbar vardagar och kontakten kan tas direkt eller via personalen som ofta får vara den förmedlande länken.