Bloggarkiv

Stockholm, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Sjukhuskyrkans personal finns på sjukhuset dagtid under vardagar 9-16. För akuta ärenden når du som är inneliggande patient eller närstående till patient på sjukhuset oss via avdelningens personal. Rum för Stillhet i sjukhusets huvudentré är öppet alla dagar kl. 8 – 20. Det är även tillgängligt övrig tid genom personalen.