Bloggarkiv

Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal. Vi arbetar med stödsamtal vid sjukbädd eller i samtalsrum, förbön, reflektionsgrupper, andakter, veckomässa, enskild nattvard, utbildning i existentiella frågor, har beredskap för insatser kvällar, nätter och helger.