Bloggarkiv

Lund, Skånes universitetssjukhus

Sjukhuskyrkan finns till för dig, vem du än är, varifrån du än kommer och hur ditt liv än ser ut. Vi är ett ekumeniskt arbetslag och vårt arbete sker i samverkan mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna. Sjukhuskyrkan förmedlar även kontakt med andra religiösa företrädare.