Bloggarkiv

Malmö, Skånes universitetssjukhus

Sjukhuskyrkans medarbetare finns till för dig som patient, närstående eller personal. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Vi erbjuder enskilda samtal, krisstöd, stöd vid avskedstagande, dop och barnvälsignelse i krissituation, bikt och enskild nattvard, gudstjänst och andakt, sorgegrupper samt reflektionsgrupper och retreater för personal. Vi förmedlar gärna kontakter med företrädare för andra religioner. Välkommen att ta kontakt!