Bloggarkiv

Luleå, Sunderby sjukhus

Vi finns till för patienters, närståendes och personals behov. Vi har gudstjänster och samtal, planerade och spontana. Vi medverkar i sjukhusets etiska reflektion och krisberedskap. Vi ansvarar för öppethållande av Stillhetens rum. Vi är via personsökare tillgängliga dygnet runt året runt. Arbetslaget och ideella medarbetare är ekumeniska. Fördjupad information hittar du via länken nedan.

Malmö, Skånes universitetssjukhus

Sjukhuskyrkans medarbetare finns till för dig som patient, närstående eller personal. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Vi erbjuder enskilda samtal, krisstöd, stöd vid avskedstagande, dop och barnvälsignelse i krissituation, bikt och enskild nattvard, gudstjänst och andakt, sorgegrupper samt reflektionsgrupper och retreater för personal. Vi förmedlar gärna kontakter med företrädare för andra religioner. Välkommen att ta kontakt!

Lund, Skånes universitetssjukhus

Sjukhuskyrkan finns till för dig, vem du än är, varifrån du än kommer och hur ditt liv än ser ut. Vi är ett ekumeniskt arbetslag och vårt arbete sker i samverkan mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna. Sjukhuskyrkan förmedlar även kontakt med andra religiösa företrädare.