Bloggarkiv

Luleå, Sunderby sjukhus

Vi finns till för patienters, närståendes och personals behov. Vi har gudstjänster och samtal, planerade och spontana. Vi medverkar i sjukhusets etiska reflektion och krisberedskap. Vi ansvarar för öppethållande av Stillhetens rum. Vi är via personsökare tillgängliga dygnet runt året runt. Arbetslaget och ideella medarbetare är ekumeniska. Fördjupad information hittar du via länken nedan.

Malmö, Skånes universitetssjukhus

Vi finns till för patienter, anhöriga och personal och erbjuder enskilda samtal, krisstöd, veckomässa, meditation, dop/vigsel/begravning/bikt, sorgegrupper, retreater och föreläsningar i t ex etik och existentiella frågor för personal. Vi förmedlar även kontakt med andra kyrkor och religioner.

Lund, Skånes universitetssjukhus

Sjukhuskyrkan finns till för dig, vem du än är, varifrån du än kommer och hur ditt liv än ser ut. Vi är ett ekumeniskt arbetslag och vårt arbete sker i samverkan mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna. Sjukhuskyrkan förmedlar även kontakt med andra religiösa företrädare.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page