Bloggarkiv

Uddevalla sjukhus

Vi i sjukhuskyrkan finns till för dig som är patient, närstående eller personal.

  • när Du vill dela Dina tankar och Din oro med någon
  • när Du vill ha hjälp i andakt och förbön
  • när Du vill ta emot nattvardenVi förmedlar gärna kontakt med Din egen församlingspräst/pastor eller diakon och med företrädare för andra trossamfund eller religioner.

Linköpings universitetssjukhus

Vi i sjukhuskyrkan är ett komplement till övriga vårdgivare, och har ett särskilt ansvar för den andliga vården på sjukhuset.