Bloggarkiv

Norrköping, Vrinnevisjukhuset

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan är till för dig som är patient eller närstående, men även för dig som har ditt dagliga arbete på sjukhuset. Vi erbjuder stöd, själavård och enskilda samtal. Ordnar regelbundna gudstjänster, andakter o musikprogram. Medverkar i utbildningssammanhang och personalgrupper/anhöriggrupper. Förmedlar gärna kontakt med din hemförsamling o företrädare för den trosinriktning/religion som du tillhör.