På många av sjukhusen upprätthåller Sjukhuskyrkans personal beredskap under kvällar och helger.

Det innebär att en medarbetare med kort varsel kan komma in till sjukhuset för att stå till förfogande  för krisstöd vid akuta händelser. Inringning sker via sjukhusets växel.

Sjukhuskyrkan är också som regel representerad i sjukhusens ledningsgrupp för katastrof och kris.