Omsorg om sjuka – vare sig det handlar om fysisk eller psykisk ohälsa – är och har genom tiderna varit ett grunduppdrag för de kristna församlingarna.

I många församlingar ser man redan det som blivit tydligt i sjukvårdens utveckling: De långa vårdtiderna på sjukhusen har kortats ner och det är vanligare med tidig hemgång och vård även avancerad sjukvård sker mer i hemmet. Diakoner, pastorer, präster och volontärer har alltid gjort sjukbesök i hemmet och på olika sätt varit närstående till stöd och avlastning.

Den avancerade hemsjukvården innebär en förnyad utmaning till församlingarna att erbjuda omsorg och andlig vård till sjuka i hemmiljö. 

Samtal med patienter med psykisk skörhet eller i livets slutskede och med deras närstående kräver kunskaper, empati och självkännedom. Att tala om liv och död, tro och tvivel i en människas hemmiljö kan för patienten vara en trygghet och en förstärkning av självkänslan att få ha sin egen miljö med sig i samtalet.

För kontakt med en församlingsanställd som kan göra ett sjukbesök i den öppna vården så kan man kontakta någon av församlingarna på den ort det gäller. Information kan hittas på respektive församlings hemsida där finns uppgifter om telefonnummer och mailadresser. 

Utbildningsinsatser görs med jämna mellanrum och den är riktad till medarbetare i församlingar som möter svårt sjuka i samband med hemsök eller besök på olika vårdinrättningar. Sjukhuskyrkans personal med sin stora erfarenhet av själavård bland sjuka, utgör en viktig resurs i dessa utbildningar.