Att arbeta i människovårdande yrke är krävande på många sett. Det professionella hakar ofta i det personliga och privata och livet och existensen kommer nära. Behov av reflektionsutrymme och fördjupning gör sig påmint.

Sjukhuskyrkan på din arbetsplats

Här hittar du enkelt alla Sjukhuskyrkor i Sverige.

Alla våra tjänster är avgiftsfria.