Under våren/försommaren 2024 erbjuder Sjukhuskyrkan på Skånes universitetssjukhus i Malmö, en praktisk utbildning i själavård enligt CPE-modellen. Utbildningen har en ekumenisk, interreligiös och mångkulturell inriktning och riktar sig till dig som i ditt arbete eller frivilligarbete möter människor i samtal och i krissituationer. Utbildningen ger ökad samtalskompetens, ökad självkännedom och större medvetenhet om det som händer under ett själavårdande samtal hos både dig och klienten/patienten. Sista dag för anmälan är 1 december 2023.

Läs mer och anmäl dig via Svenska kyrkan i Malmös webbplats (länk till: https://www.svenskakyrkan.se/malmo/klinisk-sjalavardsutbildning-ksu?timestamp=1692870223279)