En kalenderpost

Massa test här

Bokmärk permalänk.
 • Fakta om Sjukhuskyrkan

  – Sjukhuskyrkan finns på drygt 70 orter
  – Målgrupp är patienter, närstående och personal
  – Medarbetarna har tystnadsplikt och för inga journaler
  – Sjukhuskyrkan kan förmedla kontakt med andra religioner och samfund
  – Sjukhuskyrkan samarbetar med sjukhuspersonalen kring frågor om livsåskådning, etik och tro

 • Gemensamt arbete

  Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården till tjänst för patienter, närstående och personal.

 • Min upplevelse

  ”Så mycket oro och så många frågor har väckts genom min sjukdom. I mötet med diakonen från Sjukhuskyrkan fanns någon som tog sig tid att lyssna.”

 • Kyrkan i hälso- och sjukvården

  Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete Sjukhuskyrkan utför. Sjukhuskyrkan är ekumenisk, innefattar olika kristna kyrkor och samfund. Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde.

 • Kontakta oss

  …när du exempelvis:
  – vill dela det svåra
  – behöver någon som lyssnar
  – vill bedja eller fira gudstjänst

  Sjukhuskyrkan_symbol_RGB