Kontakt

Söker Du kontakt med en präst, pastor, diakon, katolsk
ordenssyster i Sjukhuskyrkan gå till: Hitta din Sjukhuskyrka!
Kontaktuppgifter till företrädare för Sjukhuskyrkans samordning på nationell nivå hittar du här intill!

 

I Sjukhuskyrkan samverkar många olika kyrkor där en majoritet av medarbetarna kommer från Svenska kyrkan. I arbetslagen vid de allra flesta Sjukhuskyrkor ingår också pastorer eller diakoner från de frikyrkliga trossamfunden. Vid landets Universitetssjukhus arbetar ofta sjukhuspräster eller ordensystrar från Katolska kyrkan respektive de ortodoxa/orientaliska kyrkorna. Finns inte det kan medarbetarna i den lokala Sjukhuskyrkan hjälpa till med att komma i kontakt med företrädare för den Katolska kyrkan i sjukhusets närområde eller den ortodoxa/orientaliska kyrka som efterfrågas.

Webmaster:
Om texter som rör de lokala Sjukhuskyrkorna behöver ändras eller justeras görs det via mejl på adress: sjukhuskyrkan@skr.org

 • Kontakta oss

  …när du exempelvis:
  – vill dela det svåra
  – behöver någon som lyssnar
  – vill bedja eller fira gudstjänst

  Sjukhuskyrkan_symbol_RGB