För allmänna och övergripande frågor som rör Sjukhuskyrkan kan du vända dig till oss centralt.

Kimmo Kling
Nationell samordnare för Sjukhuskyrkan
Kyrkokansliet, Avdelningen för kyrkoliv
Svenska kyrkan
E-post: kimmo.kling@svenskakyrkan.se
Telefon: 018 – 16 97 80
Kyrkokansliets växel: 018 – 16 95 00

Margit Naerdal
Samordnare för andlig vård i sjukvården
Sveriges kristna råd
E-post: margit.naerdal@skr.org
Telefon: 08 – 453 68 13
Växel: 08 – 453 68 00

Sveriges kristna råd
Huvudman för denna webbportal är Sveriges kristna råd.