För allmänna och övergripande frågor som rör Sjukhuskyrkan kan du vända dig till oss centralt.

Kimmo Kling
Nationell samordnare för Sjukhuskyrkan
Kyrkokansliet, Avdelningen för kyrkoliv
Svenska kyrkan
E-post: kimmo.kling@svenskakyrkan.se
Telefon: 018 – 16 97 80
Kyrkokansliets växel: 018 – 16 95 00

Gunnel Andréasson
Frikyrkornas konsulent för Sjukhuskyrkan
Sveriges Frikyrkosamråd/Sveriges kristna råd
E-post: gunnel.andreasson@skr.org
Telefon: 08 – 453 68 33
Växel: 08 – 453 68 00

Sveriges kristna råd
Huvudman för denna webbportal är Sveriges kristna råd.