Länkar

Länkar till kyrkor, organisationer och samarbetspartners relaterade till andlig vård i sjukvården:

Svenska kyrkans centrum för andlig vård inom
hälso- och sjukvården

www.samariterhemmet.se

Sveriges kristna råd
www.skr.org

Svenskt Palliativt Nätverk
www.stockholmssjukhem.se/spn

Näracancer.se
www.näracancer.se

European Network for Health Care Chaplains (ENHCC)
www.enhcc.eu

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page