Länkar

Länkar till kyrkor, organisationer och samarbetspartners relaterade till andlig vård i sjukvården:

Sveriges kristna råd
www.skr.org

Svenskt Palliativt Nätverk
www.stockholmssjukhem.se/spn

Näracancer.se
www.näracancer.se

European Network for Health Care Chaplains (ENHCC)
www.enhcc.eu

Andakter att lyssna till!
Inspelade av medarbetare vid Sjukhuskyrkan vid Umeå Universitetssjukhus
http://www.andakter.se