Nationell samordning

För allmänna och övergripande frågor som rör Sjukhuskyrkan kan du vända dig till:

Foto Magnus Aronson-0091

Åsa Jonsson
Konsulent för andlig vård inom hälso- och sjukvården
Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården

E-post: asa.jonsson@samariterhemmet.se
Webb: www.samariterhemmet.se

Gunnel Andréasson
Frikyrkornas konsulent för andlig vård inom hälso- och sjukvården,
Sveriges kristna råd
E-post: gunnel.andreasson@skr.org
Webb: www.skr.org

Webmaster: sjukhuskyrkan@skr.org
(Denna e-postadress används enbart för att sända meddelanden som rör ändringar och uppdateringar av uppgifter på Sjukhuskyrkans hemsida.)

Huvudman för denna webbportal är Sveriges kristna råd.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page