Nationell samordning

För allmänna och övergripande frågor som rör Sjukhuskyrkan kan du vända dig till:

 

Foto Magnus Aronson-0091

Kimmo Kling
Nationell samordnare för Sjukhuskyrkan
Kyrkokansliet, Avdelningen för kyrkoliv och samhällsansvar, Utvecklingsenheten
E-post: kimmo.kling@svenskakyrkan.se
Tel. 018 – 16 97 80
Kyrkokansliets växel: 018 – 16 95 00
Webb:  www.svenskakyrkan.se

Gunnel Andréasson
Frikyrkornas konsulent för andlig vård inom hälso- och sjukvården (Sjukhuskyrkan)
Sveriges kristna råd
E-post: gunnel.andreasson@skr.org
Tel. 08 – 453 68 33
Växel: 08 – 453 68 00
Webb: www.skr.org

Webmaster: sjukhuskyrkan@skr.org
(Denna e-postadress används enbart för att sända meddelanden som rör ändringar och uppdateringar av uppgifter på Sjukhuskyrkans hemsida.)

Huvudman för denna webbportal är Sveriges kristna råd.