Personalföreningar

Det finns två personalföreningar kopplade till Sjukhuskyrkan:

Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan (SKAIS) bildades 1972. Motsvarande förening för frikyrkornas medarbetare bildades 1997 och har namnet Föreningen för frikyrkornas anställda i Sjukhuskyrkan (FAS).

Föreningarna har ingen facklig funktion, men utgör intresseföreningar för de anställda. De två personalföreningarna ansvarar tillsammans för att varje år inbjuda samtliga medarbetare i Sjukhuskyrkan till Fortbildningsdagar.

De upprätthåller kontakt med motsvarande medarbetargrupper/ personalföreningar i de nordiska grannländerna och har också medlemskap i European Network for Health Care Chaplains (ENHCC), ett nätverk för sjukhussjälavårdare över hela Europa.