Bloggarkiv

Ljungby lasarett

När man hamnar på sjukhus oavsett anledning kan det hända att funderingar om livets mening och andra existentiella frågor gör sig påminda. Även den som är anställd kan ställa dessa frågor. Därför finns Sjukhuskyrkan i Ljungby till för patienter, närstående och personal. Vi lyssnar på dig. Det som kommer fram i samtalet stannar i rummet där det sägs. Välkommen!

Ludvika lasarett

Sjukhuskyrkan vid Ludvika lasarett bedriver sitt arbete i förhållande till patienter, närstående och personal. Arbetet innefattar patientbesök, stödjande och själavårdande samtal, enskild andakt och nattvard samt medverkan i fort- och utbildning av personal.

Stockholm, Nacka sjukhus

På sjukhuset i Nacka har du som patient, anhörig eller personal tillgång till kyrkans stöd och hjälp. Vem du än är, varifrån du än kommer eller hur ditt liv än ser ut – så finns vi här för dig!

Sjukhuskyrkans personal arbetar med den andliga omsorgen och kan förmedla kontakt med företrädare för olika samfund och religioner. Läs mer på vår hemsida via länken nedan. Där finns också våra kontaktuppgifter.

Stockholm, Bromma sjukhus

Sjukhuskyrkan vid Bromma sjukhus är knuten till Bromma Församling.

Kalix sjukhus

På Kalix sjukhus finns en präst  och en diakon som kan finska.

Vi finns till för Dig som är patient, anhörig eller personal:

  • när Du vill ha någon att tala med (vi har tystnadsplikt)
  • när Du behöver någon som lyssnar
  • när Du känner oro och vill dela den med någon
  • när Du önskar förbön eller vill fira nattvard

Kungälvs sjukhus

  • Sjukhuskyrkan finns för dig som är Patient – och har tankar och funderingar och vill dela dem med någon
  • Anhörig – och tycker det känns svårt att stå bredvid utan att kunna göra så mycket
  • Personal – och har ett arbete som berör och kan väcka frågor
  • Läs mer på vår hemsida!

Motala lasarett

Sjukhuskyrkans grundläggande uppgift är att vara till tjänst bland patienter, anhöriga och personal. Sjukhuskyrkan är till för den som vill ha någon att tala med, för den som behöver någon som lyssnar, för den som önskar förbön, vill deltaga i andakt eller fira nattvard. Sjukhuskyrkan vill också vara till tjänst för lasarettets behov av rishanteringsresurser, etisk reflektion, fortbildning och som externt stöd till personalgrupper.

Katrineholm, Kullbergska sjukhuset

Sjukhuskyrkan finns till tjänst vid behov. Besök efter överenskommelse.

Ystads lasarett

Vi som jobbar inom Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient, anhörig eller anställd vid Ystads lasarett och – vill prata med någon – behöver någon som lyssnar eller delar din oro – när du önskar förbön eller vill... Läs mer

Lindesbergs lasarett

Sjukhuskyrkan på Lindesbergs lasarett är till för patienter, anhöriga och personal.