Ängelholms sjukhus

Vi som arbetar inom sjukhuskyrkan finns till för er patienter, anhöriga och personal

  • när Du vill ha någon att tala med
  • när Du känner Dig ensam och ledsen
  • när Du vill ha hjälp med bibelläsning och bön
  • när Du vill ha nattvard

Vi har tystnadsplikt. Vi som arbetar inom sjukhuskyrkan står på kristen grund, men samtalet sker på dina villkor.

Kontaktinformation

Ängelholms sjukhus
Södra Vägen 2
262 81 Ängelholm

Sjukhuspräst: 0431 – 43 75 36

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhusets andaktsrum – Stilla Rummet – ligger vid ingång B, mittemot hissarna.