Arvika sjukhus

Sjukhuskyrkan är till för dig som vistas på sjukhuset – både för den som är patient och för den som är närstående och besökare. Under tiden som man är på sjukhuset kommer en del tankar och funderingar.  Det är inte alltid så lätt att bara behålla dem inom sig själv. Ibland kan det kännas skönt att kunna få samtala med någon. Genom sjukhuskyrkan har du möjlighet att kunna få träffa präst eller diakon för samtal. Präst kommer gärna med nattvarden till den eller de som önskar det. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal, för att hjälpa människor att hantera de mänskliga, existentiella  och andliga frågor som ofta tränger sig på i livets gränssituationer.

Kontaktinformation

Arvika sjukhus
Rackstavägen 2
671 80 Arvika

Växel: 054-615 000
Sjukhuspräst: 0570-72 82 98
Diakon i vård och omsorg: 0570-72 82 28

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans andaktsrum, Stillhetens rum, är beläget på samma plan som röntgenmottagningen. Informationstavla finns vid huvudentrén.