Avesta lasarett

Patientbesök, stödjande och själavårdande samtal till patienter/anhöriga/personal, enskild andakt och nattvard, medverkan i personalfrågor, fort- och utbildning. Ansvar för sångstunder/andakt.

Kontaktinformation

Avesta lasarett
Lindsnäsvägen 82
774 82 Avesta

0226-496 448

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på Avesta lasarett finns på markplanet, ingång huvudentréen. Följ skyltningen vid huvudentréen.