Borås, Södra Älvsborgs sjukhus

Sjukhuskyrkan  finns till för patienter, närstående och personal. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Samtalets innehåll kan gälla vardagsbekymmer såväl som existentiella frågor. Du som söker oss behöver inte bekänna dig som kristen. Genom vår beredskap är det möjligt att nå någon av oss dygnet runt via sjukhusets växel.

Kontaktinformation

Södra Älvsborgs sjukhus
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Genom sjukhusets växel: 033-616 10 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan hittar du via sjukhusets huvudentré. Gå vänster vid incheckningen. Gå upp en halvtrappa. Sjukhuskyrkan finner du direkt till vänster.