Borlänge sjukhus

Sjukhusprästen ingår i det palliativa teamet.

Kontaktinformation

Borlänge sjukhus
Bergebyvägen
784 73 Borlänge

Direkt: 023-49 23 41
Växel: 023-49 00 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans kapell ligger i närheten av caféet vid Hällsjöhemmet. Kapellet är alltid öppet.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page