Eksjö, Höglandssjukhuset

Inom Sjukhuskyrkan arbetar präster anställda av Svenska kyrkan och pastorer anställda av medlemssamfunden i Sveriges Frikyrkosamråd. Mer information och kontaktuppgifter finns på Sjukhuskyrkans webbsida ( se nedan).

Kontaktinformation

Höglandssjukhuset
575 81 Eksjö

Expedition: 010-243 52 95.
Växel: 010-241 00 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans expedition och samtalsrum, samt meditations- och
bönerum på Höglandssjukhuset finns i hus 37, plan 2. Följ målpunkt B från huvudentrén eller entré Tallvägen.