Enköpings lasarett

Ibland behöver man prata med någon – om man själv är sjuk eller om man möter sjukdom, lidande och död.

Ta gärna kontakt med oss

  • När du behöver någon som lyssnar
  • När du känner oro och vill dela den
  • När du önskar förbön, bibelläsning eller fira nattvard

Kontaktinformation

Enköpings lasarett
Kungsgatan 71
745 38 Enköping

Telefonsvarare: 0171-41 82 53
Pastorsexpedition: 0171-257 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Meditationsrummet finns nära huvudentrén. Gå förbi cafeterian och ta vänster vid Apoteket. Expeditionen ligger längst ner i korridoren för kirurgisk inskrivning på entréplan.