Falu lasarett

På sjukhuset arbetar två diakoner, en pastor och två präster, med i huvudsak samtal enskilt och i grupp, utbildning, handledning, krisstöd, nätverk kring etik/sorg/existentiella frågeställningar. Vår målgrupp är patienter, anhöriga och personal.

Kontaktinformation

Falu lasarett
Lasarettsvägen 10
791 82 Falun

Via landstingets växel: 023-49 20 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Samtalsrum, kapell och expedition hittar du en trappa ner efter receptionen vid huvudentrén.