Göteborg, Mölndals sjukhus

Sjukhuskyrkan Mölndals sjukhus finns till för dig som är patient, närstående eller personal, när du vill ha någon att tala med och någon som lyssnar. Gudstjänst med nattvard firas i kyrkorummet en gång i veckan. Vi erbjuder reflektionsgrupper för vårdpersonal. Vi samverkar också med öppenvården och den kommunala hälso- och sjukvården.

Kontaktinformation

Mölndals sjukhus
Göteborgsvägen 31
431 80 Mölndal

031-343 13 54

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns i hus C, plan 2 (bottenplan). Från huvudentrén följer Du den glasade gången till höger om Pressbyrån. Kyrkorummet och vår expedition ligger invid frisören.