Hässleholms sjukhus

Sjukhuskyrkan är till för patienter, anhöriga och personal i Hässleholms sjukhusorganisation.

Sjukhuskyrkan kan:

  • erbjuda stöd, enskilda samtal och själavård
  • erbjuda enskild andakt och nattvard
  • förmedla kontakt med hemförsamlingar och företrädare för andra trossamfund och religioner
  • medverka i utbildningssammanhang och personalgrupper

Kontaktinformation

Hässleholms sjukhus
Esplanadgatan 13
281 25 Hässleholm

Växel: 0451-776 280

Hitta till sjukhuskyrkan

Andrummet vid ingång K.