Kalix sjukhus

På Kalix sjukhus finns en präst  och en diakon som kan finska.

Vi finns till för Dig som är patient, anhörig eller personal:

  • när Du vill ha någon att tala med (vi har tystnadsplikt)
  • när Du behöver någon som lyssnar
  • när Du känner oro och vill dela den med någon
  • när Du önskar förbön eller vill fira nattvard

Kontaktinformation

Kalix sjukhus
Skolgatan 1
952 32 Kalix

Sjukhuspräst 0923 – 698 07
Sjukhusdiakon 0923 – 698 12

Hitta till sjukhuskyrkan

Andaktsrum på tredje våningen ovanpå rehab. Öppet mellan kl. 8.00-16.00. Andra tider kontakta personal på avdelningarna.