Kalmar länssjukhus

Vi finns här för patienter, närstående och personal. I glädje och sorg vill vi dela dina erfarenheter och känslor, enskilt eller i grupp. Vi håller regelbundet gudstjänster och andakter. Vi arbetar ekumeniskt under tystnadsplikt och har även kontakt med andra trosinriktningar.

Kontaktinformation

Kalmar länssjukhus
Lasarettsvägen 1
392 44 Kalmar

0480-810 02
Växel: 0480-810 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns i anslutning till Huvudentrén, hus 19 entréplanet i den högra parallellgången.