Köping, Västmanlands sjukhus

Expeditionen öppen tisd, torsd 9-12. Morgonandakt torsd kl 9.15. I övrigt se vår hemsida!

Kontaktinformation

Västmanlands sjukhus
Glasgatan 27
731 30 Köping

0221-261 16

Hitta till sjukhuskyrkan

Ingång stora entrén, plan 2, korridoren till vänster om cafeterian. Följ skyltning!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page