Lidköping, Skaraborgs sjukhus

Sjukhuskyrkan i Lidköping står till förfogande för patienter, anhöriga och personal när det gäller krisstöd, enskilda samtal, andakt, nattvard och bikt.

Kontaktinformation

Skaraborgs sjukhus
Mellbygatan 11
531 51 Lidköping

0510-852 99

Hitta till sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på Skaraborgs Sjukhus Lidköping hittar Du på entréplanet alldeles i närheten av Sjukhusapoteket (följ skyltningen). Kontaktuppgifter till medarbetare hittar Du via länken nedan.